StudioForm

Zespół Architektów STUDIO FORM:

mgr inż. arch. Mariola Szałkowska

mgr arch. wnętrz Maria Bąk-Ziółkowska

 

ul. Górecka 106, 61- 483 Poznań, budynek „MTJ”

tel. kom. +48 601 960 754, +48 603 784 776

 

e-mail: studio@zespol-architektow.pl

www: https://www.zespol-architektow.pl

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

Informujemy, że firma „Studio FORM” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 106 przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Firma „StudioFORM” przetwarza dane osobowe w celach marketingowych związanych z działalnością własną firmy, w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, a także w celu prowadzenia rachunkowości. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: prawnie uzasadniony interes administratora i konieczność wypełnienia przez niego obowiązku prawnego. Dane osobowe nie są profilowane i są przechowywane w czasie niezbędnym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wypełnienia przez niego obowiązku prawnego. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Każdy ma możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich ograniczenia lub usunięcia, prawo sprzeciwu, możliwość przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyświetl większą mapę